Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin trên hệ thống OEE/ OEE Privacy Policy Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. Việc thu thập dữ liệu trên website https://phanmemdathangoee.com ( sau đây gọi tắt là OEE) bao gồm: họ tên ( name ), email, điện thoại ( phone), địa chỉ khách hàng ( address ) trong […]

Hướng dẫn tạo bài viết mới trên wordpress

Trong bài viết này OEE sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tạo bài viết mới trên wordpress và xuất bản bài viết trên website sử dụng WordPress. Tạo bài viết mới trên wordpress 1. Tạo bài viết mới trên wordpress Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển wp-admin và đi đến Bài viết-> Viết […]

0934 247 113
facebook
zalo