Author Archives: admin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin trên hệ thống OEE/ OEE Privacy Policy Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. Việc thu thập dữ liệu trên website https://phanmemdathangoee.com ( sau đây gọi tắt là OEE) bao gồm: họ tên ( name ), email, điện thoại ( phone), địa chỉ khách hàng ( address ) trong […]

0934 247 113
facebook
zalo